[ Generalna ] 06 Februar, 2016 13:08

Stihovi…

“O tirani, čujte, ne treba vam
kriti
I osveta naša — crvena će
biti”

Prihvatili su proletarijat Srbije i Beograda, napredni đaci i studenti, te je Abrašević postao najdražim pesnikom omladine toga vremena. Iz njegovih stihova, iako je bio veoma mlad, izbijala je mržnja prema tiraniji i socijalnom ugnjetavanju, otvorene simpatije prema radnicima i siromašnim seljacima. Ti stihovi nisu samo opisivali život ophrvan teškim radom i nemaštinom, težak položaj radnika u društvu, već su otvoreno pozivali na bunt, na narodnu odmazdu. Najbolje njegove pesme – Zviždi vetre, Crvena, Bratstvo, Radnička pesma – u to vreme delovale su pokretački, revolucionarno.
Po ugledu na beogradski “Abrašević”, sa širenjem radničkog pokreta, osnovana su 1906 g. istoimena kulturno-umetnička radnička društva širom Srbije. Gde god je bilo radnika, gde god se tražila topla pesnička reč nadahnuta narodom – u Nišu, Kragujevcu, Šapcu, Jagodini, Pirotu, Paraćinu, Leskovcu, Valjevu, Čačku, Smederevskoj Palanci i drugim većim mestima odjekivala je radnička pesma.
Zbijena uz radnički pokret, društva su širila svoju kulturnu i prosvetarsku misiju.

[ Generalna ] 03 Februar, 2016 19:57
Svako jutro putujući gradskim na linijama 3 i 9 na posao, posmatram sastav putnika i vidim da su većina žene i to šarolikog izgleda. Od mladih majki do žena srednjih doba i onih još starijih. Sve one idu na posao, rade i bore se da prežive u današnjici.
Mislim da bi trebali kao društvo imati više poštovanja ka ženama u generalnom smislu, jer rade stalno i službeno i privatno kad dođu svojim kućama, tako da im je ceo dan ispunjen, što nije lako, priznaćete. Bar da im smanje radni staž da mogu koliko toliko biti nagrađene za neumorni rad tokom celog dana.