[ Generalna ] 10 Jul, 2018 19:46

Ako neko možda misli da imamo mnogo poreza, prireza i taksa, neka pogleda oko sebe. Naš najbliži sused, Italija, u svakom slučaju je ispred nas.

Nedavno je na Apeninskom poluostrvu poskupela šoljica kafe u restoranima i kafanama. Neko se zainteresovao šta je tome uzrok, i imao je šta da vidi. Utvrdio je da na cenu šećera i kafe utiče – 49 raznih dažbina.

Dvadeset stupaju u dejstvo već prilikom uvoza. Da pomenemo samo neke: uvozna licenca, carina, administrativna taksa, porez na promet, doprinos za statistiku, porez na materijal za džakove, carina na džakove, taksa za iskrcaj, taksa na osiguranje i najam… Petnaest dažbina dodaju se ovome kada kafa i šećer prelaze u ruke trgovine, i još osam kad kafa počne da se kuva.

Na zdravlje !

[ Generalna ] 03 Jul, 2018 19:08

Francuski filozof Blaise Pascal (1623-1662)

Pascalova opklada

Pascalova opklada ili Pascalova teorija o verovanju u Boga govori da je najbolje verovati da Bog postoji. On analizira dve opcije: moguće je verovati u Boga ili ne verovati u Boga.

Iz toga proizilaze mogućnosti:

Veruješ u Boga

- Ako Bog postoji, ideš u raj, što znači beskrajnu dobit

- Ako Bog ne postoji, gubiš, tvoj gubitak je konačan, ali zanemarljiv

Ne veruješ u Boga

- Ako Bog postoji, ideš u pakao, gubitak je beskrajan

- Ako Bog ne postoji, tvoja dobit je konačna, ali zanemariva.