Ušla je tiho...
Kao da je kraj njega, 
a nije... San beše!